KOCAELİ 50001 BELGESİ

 

KOCAELİ 50001 BELGESİ

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardının amacı, organizasyonların enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performanslarını yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluşturmalarını sağlamaktır.ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, enerjinin sistematik yönetimi yoluyla maliyet, sera gazı emisyonu ve diğer çevresel etkilerin azaltılmasını sağlayacaktır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, coğrafi, kültürel ya da sosyal koşullara bakılmaksızın her tip ve büyüklükte organizasyona uygulanabilir. Uygulamaların başarısı, organizasyonun tüm seviyelerinin ve özellikle üst yönetimin katılımına bağlıdır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, bir enerji politikası oluşturmak ve uygulamak, amaç ve hedefler belirlemek ve yasal gereklilikleri ve önemli seviyedeki enerji kullanımına ilişkin bilgileri göz önünde bulunduran eylem planları hazırlamak ve geliştirmek için oluşturulacak bir enerji yönetim sisteminin (EnMS) gerekliliklerini gösterir.

ISO 50001 Enerji yönetim sistemi, organizasyonun politikada yer alan beyanlarına ulaşmasını, enerji performansını arttırmak için gerekli adımları atmasını ve bu uluslararası standardın gerekliliklerinin yerine getirilmesi için oluşturulan sistemin uygunluğunun kanıtlanmasını olanaklı kılar. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı ilişkin uygulamalar, sistemin karmaşıklığı, dokümantasyon yapısı, kaynaklar ve organizasyonun yürüttüğü faaliyetleri kapsayan organizasyon ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı PlanlaUygula-Kontrol et-Önlem al sürekli iyileştirme çerçevesini temel alır ve enerji yönetimini organizasyonun günlük uygulamalarına dahil eder. Bu standardın dünya çapında uygulanması enerji kaynaklarının erişilebilirliğinin daha yüksek olmasını sağlayacak, rekabeti pekiştirecek ve iklim değişiklikleri üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı belgelendirme/kayıt ve/veya organizasyonun enerji yönetim sisteminin self-deklarasyonu için kullanılabilir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, organizasyonun enerji politikasında yer alan taahhütlerinin ve ilgili yasal uygunluğun ötesinde bir gereklilik ortaya koymaz. Organizasyon, ISO 50001 Standardını kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ya da sosyal sorumluluk gibi diğer yönetim sistemleri ile entegre etmeyi tercih edebilir.

Kocaeli Belgelendirme olarak ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi ve  tereddüt duyulan her konuda yardımcı olmaya hazırdır.

Detaylı Bilgi ve fiyat teklifi için; 0 262 324 37 73 - 0 530 044 80 37 numaralı telefonlardan bize ulaşabilir ve info@essebelgelendirme.com adresine mail atabilirsiniz.

KOCAELİ 50001 BELGESİ ISO 50001 - ISO 50001 BELGESİ - ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ -  EN UYGUN 50001 BELGESİ - ISO 50001 BELGESİ KOCAELİ