TESİS GÜVENLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

 

TESİS GÜVENLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

TESİS GÜVENLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Başvuru Formu ve istenilen belgeler ile Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunulur.

* Özel güvenlik teşkilatı oluşturulmasına izin verildiğini gösterir belge ile birlikte, Özel Güvenlik Teşkilatı İl Koordinasyon Kurulu Kararının onaylı fotokopisi, özel güvenlik firmasından özel güvenlik hizmeti alınıyorsa firma ile yapılan hizmet sözleşmesinin fotokopisi,

Tesiste savunma sanayii güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirleri veyapılacak uygulamaları içeren ve kuruluş tarafından kendi tesislerine özgü hazırlanan iki adet Tesis Özel Güvenlik El Kitabı,

Ticaret Sicili Gazetesi’nin onaylı sureti,

Kuruluşu temsil ve imzalama yetkili kişileri ile Kuruluş Güvenlik Koordinatörünün imza sirkülerinin onaylı sureti,

* Kuruluş tarafından hazırlanan çevre emniyet tedbirlerini gösteren kroki,

Tesis Güvenlik Belgesi için yönergede belirtilen miktarda para ödenir ve başvuru dosyası Milli Savunma Bakanlğına teslim edilir.

Kişi Güvenlik Belgesi alındıktan sonra Tesis Güvenlik Belgesi denetimi yapılır.

Kuruluş güvenlik koordinatörü seçer ve çalışmalardan sorumlu olur.