SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?

Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, T.C. Ticaret Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince üretici veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım ve onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgedir.