SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

  • Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi alabilmek için ilk önce ürünle ilgili Standardın kesin olarak tespid edilmiş olması gereklidir.
  • Standarda ilişkin servis ile sözleşme düzenlenerek Türk Standartları Enstitüsü'ne (TSE) servisin firma adına kaydettirilmesi gereklidir.
  • Bölgelere göre en az veya toplamda kaç servis istasyonu açılması veya mevcut servislerle sözleşme yapıldığının belgelenmesi ve TSE kurumunda kaydının yapılması gereklidir.
  • Ürününüz için 1 adet ile 60 adet arasında servis kurulması gerekebilir.
  • Kaç adet servis istasyonu kurmanız ve muhtelif illerde kurulu servis istasyonları ile servis sözleşmeleri hakkında bilgi almak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
  • Servisler, kayıt edilmesinden sonra E-imza ortamında Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi İçin Bakanlığa müracaat edilerek belge alınır.
  • Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi çıkmışsa firma Garanti Belgesi düzenleyerek ürünü satışa suna bilir.