HELAL BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BAŞVURU ŞARTLARI

  1. Domuz ve domuzdan üretilmiş katkı ve gıda maddeleri kullanmıyor olmak,
  2. Kan ve kandan üretilmiş mamul ve yarı mamuller kullanmamak,
  3. Kanserojen, GDO’ lu insan sağlığına zararı ispatlanmış, çok sayıda ülke de kullanımı yasaklanmış malzemeleri üretim aşamalarında kullanmamak,
  4. Hijyenik üretim şartlarına uymak,
  5. Gıda üretim yasal izinlerini bulundurmak,
  6. Sözleşmeli gıda mühendisinin bulunması,
  7. Gerekli görülen hallerde yapılacak helal gıda analizlerinde sorun teşkil eden ürünler bulunmaması genel başvuru şartlarıdır.